Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 

O δικτυακός τόπος www.foodbing.com (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας ως «δικτυακός τόπος» ή «Εταιρεία» ή «FoodBing») είναι αφοσιωμένος στην προστασία της εχεμύθειας και των πληροφοριών που της παρέχονται. Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, το FoodBing έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες (που συχνά αναφέρονται ως "προσωπικά δεδομένα") που έχουν συλλεχθεί μέσω της ιστοσελίδας του.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουμε.


Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψη του χρήστη/συνδρομητή στην ιστοσελίδα www.foodbing.com και προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, ζητείται από τον χρήστη/συνδρομητή να δηλώσει προσωπικά στοιχεία που τον αφορούν. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει υποχρεωτικά η ιστοσελίδα μας, είναι τα ακόλουθα:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε-Mail)
 • Κωδικός πρόσβασης (Password)
 • Ονοματεπώνυμο
 • Επωνυμία
 • Πόλη/ Περιοχή
 • Xώρα
 • Τηλέφωνο
 • Επαγγελματική δραστηριότητα

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται ποτέ σε τρίτους και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας, προορίζονται δε αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία της υπηρεσίας μας. Επίσης αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών ή/και μηνυμάτων η ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν γνωστοποιεί το περιεχόμενο τους σε τρίτους. Το FoodBing παρέχει στους συνδρομητές/χρήστες του τη δυνατότητα να διορθώσουν ή να επικαιροποιήσουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συνδρομητή/χρήστη του FoodBing διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000, Ν. 3917 / 2011), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).


Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Σε μερικές περιπτώσεις, το FoodBing συλλέγει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Οι αυτοματοποιημένες τεχνολογίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση web server logs για τη συλλογή διευθύνσεων IP, "cookies", και web beacons. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα και να βελτιώνουμε την απόδοσή μας, τη χρηστικότητά και αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας μας και να μετράμε την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.


Συμμετοχή και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και/ή εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Το FoodBing μπορεί επίσης να αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα σε κάποια δικαιοδοσία διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεται η βάση σας. Παρέχοντας προσωπικά δεδομένα στο FoodBing, οι επισκέπτες συναινούν σ’ αυτή τη διασυνοριακή μεταφορά και/ή αποθήκευση των δεδομένων τους.

Tα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συνδρομητών τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα οι χρήστες/συνδρομητές είναι εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, διαγράφονται δε μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης του χρήστη/συνδρομητή και του FoodBing.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης/συνδρομητής έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.


Συναίνεση Χρήστη/Συνδρομητή
Ο χρήστης/συνδρομητής αποδέχεται και συναινεί όπως, το FoodBing, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του, με σκοπό:

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το FoodBing στους χρήστες/συνδρομητές του
 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή
 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη/συνδρομητή αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του FoodBing
 • την ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή σχετικά με νέες υπηρεσίες, κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή newsletters, επερχόμενων δρώμενων κ.λπ.)
 • την εύρυθμη λειτουργία του site
 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.


Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων
To FoodBing έχει σε λειτουργία εύλογες πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Ωστόσο, παρότι τo FoodBing καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτα εγγυημένη ασφάλεια εναντίον όλων των απειλών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Αυτά τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.


Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)
To FoodBing δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών" (links) ή/και hyperlinks («σύνδεσμοι»). Οι ανωτέρω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών/συνδρομητών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το FoodBing, το οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.


Cookies
Το FoodBing μέσω της ιστοσελίδας του έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το FoodBing να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Το FoodBing χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Επισημαίνεται ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

Πληροφορίες για τον Δικτυακό τόπο:
FoodBing.com
Λ. Κηφισίας 204,
Κηφισιά 14562,
Ελλάδα
Τηλ: +30 6934551811
Skype: foodbing
email: foodbing@gmail.com

 
Μεγάλη ποικιλία από ανδρικές καπαρντίνες, επισημα, ανδρικά γάντια.
 
menu
Προσθήκη Προσφοράς
Προσθήκη Ζήτησης
Κατάλογος Μελών
Ομάδες Επαφών
Οι καταχωρήσεις μου
Ο Λογαριασμός μου
γενικά
Μάθε για Mας
Πως Λειτουργεί
Σε Ποιον Απευθύνεται?
Συχνές Ερωτήσεις
Συνδρομές
επικοινωνία
Φόρμα Επικοινωνίας
T.  +30 210 9642956
E.  info@foodbing.com
Connect with us: FaceBook Linkedin Twitter
Όροι Χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα
Copyright © 2013-14 All rights Reserved.
Foodbing Business Team
eShopKey and adpark project